You dont have javascript enabled! Please enable it!

Zmiana prawa w Emiratach

Prawo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich właśnie uległo zmianie w wielu kwestiach. Kraj staje się coraz bardziej “europejski”, a tutejsze prawo szariatu nie jest już tak bardzo restrykcyjne.

Dzisiaj, 7 listopada 2020, rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich ogłosił aktualizację obowiązującego prawa. Nowe przepisy wchodzą ze skutkiem natychmiastowym i obejmują wiele różnych aspektów życia codziennego. Dotyczą nie tylko Emiratczyków, ale przede wszystkim ekspatów, którzy są tutaj większością społeczeństwa. Musisz pamiętać, że mieszka tutaj ponad 200 różnych narodowości (ogromna mieszanka kulturowa), a prawo szariatu, oparte na islamie, obejmowało do tej pory wszystkich, bez wyjątku. Od dziś, codzienne życie będzie bardziej zbliżone do tego jakie my znamy w Polsce.

Restauracja na plaży w Emirates Palace

Pary bez ślubu mogą wspólnie mieszkać

Od dzisiaj zupełnie legalnie kobieta i mężczyzna mogą wspólnie zamieszkać ze sobą nie będąc małżeństwem czy rodziną. Życie “na kocią łapę”, które w Europie jest dosyć popularne, tutaj nie będzie już stanowiło problemu. Ułatwi to na pewno życie wielu osobom, chociażby wspólne wynajmowanie mieszkań czy pokoi przez znajomych. Decyzja o wyjeździe też będzie łatwiejsza dla młodych ludzi, którzy nie do końca są gotowi na zawarcie związku małżeńskiego. To ogromna zmiana na plus dla wszystkich.

Dziedziczenie i rozwód

Kwestia rozwodu, podziału majątku i dziedziczenia była do tej pory szokująca dla ekspatów. Wszyscy jak wspomniałam, podlegali prawu szariatu, które jest bardziej przychylne mężczyźnie w kwestii finansowej. To mężczyźni dostawali zawsze większe części majątku czy spadku. Wprowadzone właśnie zmiany nakazują rozpatrywanie spraw sądowych przez pryzmat narodowości danych osób i obowiązującego prawa w kraju pochodzenia. Dotyczy to zarówno dziedziczenia jak i rozwodu. Chyba, że dana osoba w przypadku śmierci spisała wcześniej testament, który może każdy ekspat zarejestrować w sądzie danego emiratu. Jedynym wyjątkiem są nieruchomości zakupione tutaj w Emiratach, one podlegają podziałowi wedle tutejszego prawa.

Tłumacz dla każdego

Dużą zmianą w sądownictwie jest to, że od teraz, każdy oskarżony czy też świadek będzie miał dostęp do tłumacza, jeśli nie zna języka arabskiego. Słyszałam czasami o historiach, że rozprawa odbywała się w języku arabskim i osoby musiały podpisywać dokumenty nie wiedząc czego one dotyczą. Takie sytuacje nie będą miały już miejsca. Zmieniły się także przepisy dotyczące prywatności. W przypadku tzw. “czynów nieprzyzwoitych” dowody muszą być chronione i tajne.

Alkohol

Spożywanie i kupowanie bez licencji alkoholu w miejscach do tego przeznaczonych nie jest już karalne. Do tej pory w Dubaju potrzebna była licencja na alkohol dla każdego. Teraz, aby móc pić i kupować alkohol musisz mieć skoczone 21 lat i robić to w miejscach do tego przeznaczonych ( w domu, hotelu, restauracjach, klubach). Przechodzenie się publicznie z “piwem w ręku”, czy picie go na plaży publicznej czy w parku jest surowo zabronione.

Nękanie i napaść

Te zmiany w regulacjach prawnych dotyczą przede wszystkim zwiększonej ochrony praw kobiet. Musisz sobie zdawać sprawę z tego, że kwestia “ochrony honoru” w tutejszym rejonie to poważna rzecz. Zdarzają się samosądy. Mężczyźni, którzy dokonywali samosądu na kobietach bo np. ich krewna miała z kimś romans przed ślubem, a to jest absolutnie nie dozwolone w tej religii i kulturze, byli łagodniej traktowani przez sąd. Od dzisiaj takie incydenty będą traktowane jak każde inne przestępstwo.

Będą też surowsze kary dla mężczyzn, którzy nękają, molestują lub prześladują kobiety, a nawet zaczepiają je na ulicy. Za gwałt na nieletniej lub o ograniczonej sprawności umysłowej osobie, grozi kara śmierci.

Samobójstwo i “Dobrzy Samarytanie”

Zmieniono także regulację dotyczącą samobójstwa. Osoba, która chciała odebrać sobie życie, ale zrobiła to nieumiejętnie, była stawiana przed sądem. Od dzisiaj ten przepis został zniesiony zupełnie. Natomiast pomoc przy samobójstwie w jakiejkolwiek formie jest przestępstwem.

Zmieniła się również regulacja prawna dotycząca tzw. “Dobrych Samarytaninów”, czyli osób, które chcą pomóc w sytuacji zagrożenia życia. Przypuśćmy, że ratujesz komuś życie w wypadku, ale nieumiejętnie i niechcący zamiast pomóc, szkodzisz. W takim przypadku nie będziesz ponosić odpowiedzialności za niechcący wyrządzoną krzywdę, bo przecież chciałeś dobrze.

Dzisiejszy dzień to rewolucja w dziejach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która ma polepszyć życie wszystkim jego mieszkańcom oraz zachęcić nowe osoby do zamieszkania w Emiratach. 

Tutaj znajdziesz informacje z lokalnej prasy.

6 komentarzy

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

error: